เส้นชัย..อาจมิใช่ความสำเร็จเสมอไป

แต่..อาจเป็นการเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง


     ยินดีต้อนรับ


       เข้าสู่เว็บไซต์

โรงเรียนบ้านหนองผือสถานศึกษาพอเพียง

และรางวัลโรงเรียนขนาดเล็กยอดเยี่ยม

(Obec Award) ด้านบริหารจัดการ ประจำปี ๒๕๕๔เข้าสู่หน้าหลักเว็บไซต์